Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), първа част. Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34.


Галунов, Тодор (1997) Подготовката на Третия държавен съд в България (1919-1921), първа част. Военноисторически сборник, 1997, N 3, с. 16-34.


 В статията се разкриват механизмите на подготовката на Третият държавен съд
  Студия
 министри, отговорност, съд, конституция, закон, партии, БЗНС, Либерали
 Издадено
  18166
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/