Сярова, Ели. Принципи на онтологичната философия на религията. София: Изд. къща "Проф. Петко Венедиков", 2015, 202 стр., ISBN 978-954-9870-74-9


Василева, Ели (2015) Сярова, Ели. Принципи на онтологичната философия на религията. София: Изд. къща "Проф. Петко Венедиков", 2015, 202 стр., ISBN 978-954-9870-74-9 Изд. къща "Проф. Петко Венедиков", 202 стр., ISBN 978-954-9870-74-9


 В монографията се представят основанията и параметрите, които очертават границите и перспективите на онтологичния подход във философията на религията.
  Монография
 философия, религия, онтология, битие, небитие, хипотези за единното и другото


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18164
 Ели Василева

1. Рецензирано в: Цацов, Димитър. За онтологичната философия на религията, или за изначалния смисъл на философстването. В: Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието - БАН: кн. 6, 2016, стр. 150-153, ISSN 0861-7899 [Реферирано/индексирано в CEEOL]

2. Цитирано в: Цацов, Димитър. Онтологията - патосът на българския философски разум. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, vol. 25, № 1, 2016, стр. 103-106, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print)

3. Цитирано в: Цацов, Димитър. Онтологията - патосът на българския философски разум. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, vol. 25, № 1, 2016, стр. 103-106, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print) [Реферирано/индексирано в: Web of Science/JCR]

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/