Предприемачеството: теоретични основи и практически измерения


Христова, Венета (2015) Предприемачеството: теоретични основи и практически измерения В. Търново


 Съзидателната енергия на предприемачеството пропива всички сфери на стопанството и обществото като открива нови или съществено преобразяват съществуващите. Посредством дейността си предприемачите разрушават градейки и градят разрушавайки равновесието в статуквото, динамизират бизнес процесите и постигат целите, които останалите не дръзват да помислят. Настоящият учебник е предназначен за онези, които имат куража да превърнат мечтите, идеите и видяните възможности в реални продукти и услуги като „въоръжава” с инструменти, посредством които да извървят нелекия път към личния и финансовия си успех.
  Учебник / Учебно помагало
 предприемачество, предприемачески процес, фази, елементи, предприемачески стратегии, успех, провал в предприемачеството
 Издадено
  18162
 Венета Христова

2. Стоянов, И. За значението на арт-културното предприемачество. Социално-икономически анализи, т. 16/2019, кн. 2, с. 85 – 97. ISSN 1313-6909, цитат на с. 95

1. Stoyanov, I. Art-cultural entrepreneurship and opportunities for Bulgarian traditional crafts arising from it. - Социално-икономически анализи, В. Търново, УИ на ВТУ, 2017, бр. 2, с. 154-158. Print ISSN 1313-6909, Online ISSN: 2367-9379 (НРС) (Цитат на с. 155)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/