"Атлас на облаците"


Стоянова, Невена (2015) "Атлас на облаците" Стоянова, Невена -"Атлас на облаците"//Алманах „ФантАstika“ В: Алманах ФантAstika #6.1, Ред. Атанас П. Славов. София: Тера Фантазия, Сиела, 2015, с. 393-395, ISBN:1313-3632


 
  Отзив
 
 Издадено
  18161
 Невена Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/