Социалният контрол и неговата личностна локализация при подрастващи с асоциална и просоциална насоченост


Гърбачева, Анелия (1992) Социалният контрол и неговата личностна локализация при подрастващи с асоциална и просоциална насоченост


 
  Дисертация
 
 Непубликувано
  18156
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/