Моливко. Вече мога сам.


Караиванова, Петя (2004) Моливко. Вече мога сам. Слово, ВТ.


 Учебните помагала са предназначени за подпомагане на образователната практика в съвременната детска градина. Чрез тях се предлагат варианти за реализиране на образователното съдържание по направленията “Социален свят” и “Природен свят”. Те са част от одобрената от МОН педагогическа система “Моливко”, предназначена за работа с деца от предучилищна възраст.
  Учебник / Учебно помагало
 педагогическа система “Моливко”
 Издадено
  1815
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/