Индивидуална програма за обучение. В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя (ч. 1) Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство Веста, 2012. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308


Гърбачева, Анелия (2012) Индивидуална програма за обучение. В: Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя (ч. 1) Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство Веста, 2012. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство Веста


 Индивидуалната програма за обучение се разработва от мултидисцплинарния екип. Включва образователни цели, график на изпълнение и оценяване на постигнатите резултати.
  Превод
 индивидуална програма за обучение, мултидисциплинарен екип, структура и съдържание, оценяване
 Издадено
  18146
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/