Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя (ч. 1) Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство Веста, 2012. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308


Гърбачева, Анелия (2012) Интегрирано и включващо обучение : научно-методически сборник за учителя (ч. 1) Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство Веста, 2012. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308 Велико Търново: Издателство Веста


 Интегрирано и включващо обучение е научно-методически сборник, който включва студии, речник на учителя и дизайн за подготовка на индивидуална програма за обучение.
  Монография
 образователна интеграция, екосистемен модел, интегрирано обучение, включващо обучение
 Издадено
  18145
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/