Практикум по интегрирано и индивидуално обучение. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013. 187 с. ISBN 978-954-524-901-3 COBISS.BG-ID 1260302564


Гърбачева, Анелия (2013) Практикум по интегрирано и индивидуално обучение. Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2013. 187 с. ISBN 978-954-524-901-3 COBISS.BG-ID 1260302564 Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  18144
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/