Посока: училищна интеграция. Монс (В): Университетско издателство, 2007, 111 с. D/2007/9708/1


Гърбачева, Анелия (2007) Посока: училищна интеграция. Монс (В): Университетско издателство, 2007, 111 с. D/2007/9708/1 Монс (В): Университетско издателство UMH


 Книгата „Посока: Училищна интеграция. Българо-белгийски педагогически възгледи“ е разработена по проект на Спогодбата за двустранно сътрудничество Валония-Брюксел/България. Изборът на заглавието е на двамата научни редактори, чието намерение е да обединят идеите на различни специалисти и да насочат вниманието към необходимите промени в структурата, организацията и работата в училище. В продължение на десетилетия, децата със специални образователни потребности се обучават в специалните училища. По този начин се пренебрегва богатството на различията и разнообразието на обществото, в което всички живеем заедно.
  Монография
 училищна интеграция, интегрирано обучение, ресурсен учител, индивидуална програма за обучение, продължаващо обучение, качество на живот
 
  18137
 Анелия Гърбачева

3. Легкоступ, Магдалена. Обучението по религия – диалог и инклузия. Велико Търново: Фабер 2012, с. 256. ISBN 978-954-400-763-8 COBISS.BG-ID 1250321636 на с. 124, 244.

2. Зашев, Светослав. Модели на ко-обучение. В: Интегрирано и включващо обучение: Научно-методически сборник за учителя. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Издателство "Веста". 2012. ISBN 978-954-543-041-1 (ч. 1) COBISS.BG-ID 1246606308

1. Димитрова, Гинка. Ценностни измерения на социалната и образователната интеграция. - В: Интегрирано обучение – диалог и разнообразие. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2011. с. 111-121. ISBN 978-954-524-794-1 COBISS.BG-ID 1237953252

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/