Качеството на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Технически университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, Print ISSN 1310-6686 (COBISS.BG-ID 1120962532 и национален референтен списък)


Пулова-Ганева, Юлия (2012) Качеството на здравната помощ в институционална среда: предпоставка за добро здраве и активен живот в старостта. – Известия на Технически университет Габрово, 2012, 43, с. 109-112, Print ISSN 1310-6686 (COBISS.BG-ID 1120962532 и национален референтен списък) Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово


 The report is presented as part of a survey of institutional care for the elderly. Attention is focused on access to health services and promotion activities, prevention and rehabilitation. Older users with poor health are satisfied with access to health services and receive health care, while consumers in good health are more demanding, they prefer not implementing effective promotional strategies, changes in behavior and bad habits.
  Статия
 quality, access, good health, active life in old age


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  18135
 Юлия Пулова-Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/