Възможности на драматизацията за четене, разбиране и претворяване на художествен текст (начален етап на обучение1.-4 клас)


Василев, Георги (2016) Възможности на драматизацията за четене, разбиране и претворяване на художествен текст (начален етап на обучение1.-4 клас) Издателство Exlibris ISBN 978-619-90391-2-0


 Възможности на драматизацията за четене, разбиране и претворяване на художествен текст
  Статия
 драматизацията за четене, разбиране и претворяване на художествен текст
 Издадено
  18112
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/