" Хроника на едно театрално столетие 1870 - 1970 г. "


Василев, Георги (2017) " Хроника на едно театрално столетие 1870 - 1970 г. " Велико Търново Фабер 2017г.,251с., ISBN 978-619-00-0628-2.


 " Хроника на едно театрално столетие 1870 - 1970г. " календар на театралните събития през периода на основаване на Великотърновския театър в годините от 1870 до 1970"
  Монография
 Театрални събития в Търновско 1870 - 1970 г.


Хуманитарни науки Театрално и филмово изкуство

Humanities Theatre and Film Arts

 Издадено
  18110
 Георги Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/