Математически аспекти на подготовката по математически анализ на студенти за участие в олимпиади


Христов, Любомир (2009) Математически аспекти на подготовката по математически анализ на студенти за участие в олимпиади 25 години Педагогически факултет на ВТУ, 2009


 
  Статия
 
 Издадено
  18107
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/