Approximation algorithms for solving multi-capacity lot size problem


Христов, Любомир (1987) Approximation algorithms for solving multi-capacity lot size problem YUNS-87. V.Tarnovo 1987


 
  Статия
 
 Издадено
  18104
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/