Математическо оптимиране


Христов, Любомир (2015) Математическо оптимиране Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2015


 
  Монография
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  18103
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/