Kullback-Leibler Divergence Monotonicity of the Metropolis-Hastings Markov Chains


Христов, Любомир (2013) Kullback-Leibler Divergence Monotonicity of the Metropolis-Hastings Markov Chains SMB, 2013


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  18102
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/