Върху сходимостта на Метрополис-Хестингс Марковски вериги


Христов, Любомир (2013) Върху сходимостта на Метрополис-Хестингс Марковски вериги Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2013


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  18099
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/