Оценки на максимално правдоподобие в някои вероятностни модели от теория на тестовете


Христов, Любомир (2012) Оценки на максимално правдоподобие в някои вероятностни модели от теория на тестовете Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  18097
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/