Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване


Христов, Любомир (2012) Критерии за подбор на тестови единици при компютъризирано адаптивно тестване Майски четения на СУБ клон Велико Търново, 2012.


 
  Доклад
 
 Издадено
  18096
 Любомир Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/