Ръководство за писане на речи


Ботева, Мариета (2017) Ръководство за писане на речи Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, 452 стр., ISBN 978-619-208-144-7, COBISS.BG-ID: 1285201124


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18088
 Мариета Ботева

1. Мавродиева, И. Ръководство за писане на речи с автор проф. д.н. Мариета Ботева. Онлайн справочник по реторика, 24.03.2018, http://www.online.rhetoric.bg/custom%20structure%20/%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D1%81-%D0%B0%D0%B2%D1%82/

2. Проф. дн Мариета Ботева - "Ръководство за писане на речи". Академичен брог на проф. Иванка Мавродиева, 24.03.2018, http://mavrodieva.blogspot.com/2018/03/blog-post_24.html

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/