Реториката през Българското възраждане (20-70-те години на XIX век)


Ботева, Мариета (2001) Реториката през Българското възраждане (20-70-те години на XIX век) Плевен: "Евразия-Абагар", 400 стр., 2001, ISBN 954-450-127-4, COBISS.BG-ID: 1037274084


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18087
 Мариета Ботева

1. Мавродиева, И. Реторичните традиции в България – В: Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра „Реторика“ професор Васил Иванов, Шумен: УИ „Еп. Константин Преславски“, 2015, на с. 188, 422 стр., с. 181-191,ISBN 978-619-201-084-3 COBISS. BG-ID 1277328868

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/