Реториката през Българското възраждане (20-70-те години на XIX век)


Ботева, Мариета (2001) Реториката през Българското възраждане (20-70-те години на XIX век) Плевен: "Евразия-Абагар", 400 стр., ISBN 954-450-127-4


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  18087
 Мариета Ботева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/