Никола Станев – освободен от забравата учен


Ботева, Мариета (2015) Никола Станев – освободен от забравата учен Сб. „Гласовете на миналото“


 
  Статия
 
 Издадено
  18084
 Мариета Ботева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/