Способността на Европейския съюз за разрешаване на конфликти в региона на Южен Кавказ: много шум за нищо?


Рабохчийска, Мариета (2017) Способността на Европейския съюз за разрешаване на конфликти в региона на Южен Кавказ: много шум за нищо? Списание „Дипломация“, Дипломатически институт, МВнР, № 19, с. 47-59, ISSN: 1313-6437. Публикувано в същото списание и на английски език, с. 217-228.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18077
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/