Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз.


Рабохчийска, Мариета (2017) Неуспешните проекти за създаване на Европейски съюз. Международни отношения, № 3, с. 37-49, ISSN: 0324-1092.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  18076
 Мариета Рабохчийска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/