Мој проблем није у мени, мој проблем је искључиво на мени - питање лепоте у "класику" Едмонда Ростана и "обичној омладинској драми" Леона Ковкеа. Красотата в културата на българи и сърби. Ур. Ценка Иванова, Сава Стаменкович и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2017. Стр. 122-134. (ISBN 978-619-208-100-3)


Стаменкович, Сава (2017) Мој проблем није у мени, мој проблем је искључиво на мени - питање лепоте у "класику" Едмонда Ростана и "обичној омладинској драми" Леона Ковкеа. Красотата в културата на българи и сърби. Ур. Ценка Иванова, Сава Стаменкович и др. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". 2017. Стр. 122-134. (ISBN 978-619-208-100-3) Велико Търново


 Уводни, краћи део рада доноси преглед симболике носа у различитим културама света и носа као теме у светској књижевности. Главни део рада посвећен је прављењу паралеле између познатог Ростановог јунака Сирана и Бранке, јунакиње (позоришне и филмске) комедије Леона Ковкеа. Сличности налазимо у томе како ови јунаци себе посматрају и у њиховој жељи да на неки начин превазиђу свој физички недостатак и буду са онима које воле. Но, показује се да психичко, а не физичко, превазилажење тог недостатка означава и сазревање, тј. одустајање од идеализовања љубави и лепоте, тачније одбацивање физичке лепоте као императива или било каквог фактора у животу.
  Статия
 лепота, нос, Едмон Ростан, Леон Ковке, Сирано де Бержерак, Шећерна водица.
 Издадено
  18072
 Сава Стаменкович

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/