Петър Димков и ученията на Изтока


Маринов, Милен (2009) Петър Димков и ученията на Изтока сб. Петър Димков – Родолюбецът, лечителят, мислителят – София: ИК "Новата цивилизация", 2009, с. 197-205. ISBN 978-954-8365-16-1


 Статията разказва за интересите на Петър Димков - Лечителя към езотеризма на Изтока и за неговите духовни контакти с личности като писателя-теософ Николай Райнов, Учителя – Беинса Дуно (Петър Дънов), просветния деец и революционер Стоян Заимов и др., също така представя и някои негови холистични и етически идеи.
  Статия
 самсара, нирвана, ахимса, прераждане
 Издадено
  18070
 Милен Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/