Педагогически условия и средства за стимулиране на творческите прояви при ориентиране в света


Караиванова, Петя (2005) Педагогически условия и средства за стимулиране на творческите прояви при ориентиране в света сб. “Педагогика и методика” – Научна конференция по повод 40 години ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т.


 В разработката се представя система от упражнения и игри, насочена към развитие на детската . Систематизират се педагогически условия и средства за стимулиране на творческите прояви на 5 – 7-годишните деца при ориентиране в природната и социалната среда.
  Доклад
 креативност, творчески прояви
 Издадено
  1807
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/