Социо-културни идеи във ведите (исторически анализ)


Маринов, Милен (2009) Социо-културни идеи във ведите (исторически анализ) сб. Диоген: Философия, история, политика – В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009, с. 34-52. ISBN 978-954-524-679-1


 Статията ни запознава най-общо с ведическата литература, с нейната периодизация, език и стил, както и с някои характерни за епохата социо-културни идеи.
  Статия
 шрути, смрити, риши, самхити
 Издадено
  18069
 Милен Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/