Космологията на ведите


Маринов, Милен (2007) Космологията на ведите сп. Философия, 5/2007, с. 31-43


  Статията разглежда основните космогонични представи на древните индийци от ведическата епоха. Авторите на космогоничните химни се разграничават в начина на описание, по който Върховният създава Вселената. Някои го представят като сътворение от нищото; други като сътворение от първичната материя; а трети като еманация на божеството.
  Статия
 мантри, брахмани, араняки, упанишади
 Издадено
  18066
 Милен Маринов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/