CONVERSION AND RECONSTRUCTION. DISPLAYING OBJECTS IN THEIR REAL DIMENSIONS


Петков, Емилиян (2016) CONVERSION AND RECONSTRUCTION. DISPLAYING OBJECTS IN THEIR REAL DIMENSIONS Eastern Academic Journal, Issue 4


 
  Статия
 
 Издадено
  18061
 Емилиян Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/