Формиране на социално – ориентирани норми за живот в здравословна среда


Караиванова, Петя (2004) Формиране на социално – ориентирани норми за живот в здравословна среда “Образование и изкуство”, т. ІІ, Ш.


 В разработката се систематизират ориентири за овладяване на здравна култура от децата в предучилищна възраст. Систематизират се педагогически условия и средства за формиране на социално-ориентирани норми за живот в здравословна среда.
  Доклад
 социално-ориентирани норми за живот в здравословна среда




 Издадено
  1806
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/