Национална конференция за Иван Радославов (ВТУ, 17 септември 2015 г.) // Проглас, 2015, кн. 2, с. 482-483. ISSN 0861-7902.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2015) Национална конференция за Иван Радославов (ВТУ, 17 септември 2015 г.) // Проглас, 2015, кн. 2, с. 482-483. ISSN 0861-7902.


 
  Отзив
 
 Издадено
  18052
 Антония Велкова-Гайдаржиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/