Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практически и познавателни умения за ориентиране в света. В сб. Образование и изкуство. том 2.Т. 2: Ред. кол. Анастасия Атанасова-Вукова и др. - 548 с. : с табл. - Други ред.: Д. Игнатовски, Я. Тоцева ; Ред. А. Атанасова-Вукова известна като Анастасия Петрова Атанасова, Шумен, 2004, с. 337-340. ISBN 954-577-216-6.COBISS.BG-ID 1042479588


Караиванова, Петя (2004) Конакчиева, П. Педагогически условия и средства за усъвършенстване на практически и познавателни умения за ориентиране в света. В сб. Образование и изкуство. том 2.Т. 2: Ред. кол. Анастасия Атанасова-Вукова и др. - 548 с. : с табл. - Други ред.: Д. Игнатовски, Я. Тоцева ; Ред. А. Атанасова-Вукова известна като Анастасия Петрова Атанасова, Шумен, 2004, с. 337-340. ISBN 954-577-216-6.COBISS.BG-ID 1042479588 В сб. Образование и изкуство. том 2. Шумен, 2004. ISBN 954-577-216-6.COBISS.BG-ID 1042479588


 В разработката се представят и анализират развиващите функции на детското експериментиране като важно условие и средство за усъвършенстване на практически и познавателни умения за ориентиране в света.
  Доклад
 развиващи функции на детското експериментиране
 Издадено
  1805
 Петя Караиванова

1. Гайдова, Р. Образователни стратегии по конструктивно-технически и битови дейности за предучилищна възраст. Велико Търново, Слово, 2012, с. 166. ISBN 978-954-439-962-7. COBISS.BG-ID 1045871588 УДК 372.36(075.8) Цитиране на с. 163.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/