"Конкурсите за паметници са тресавище"


Ламбов, Тодор (2017) "Конкурсите за паметници са тресавище" вестник "Кулптура"


 
  Статия
 монументално изкуство, паметници, конкурси, образование
 Издадено
  18045
 Тодор Ламбов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/