КОУЧИНГ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ


Димитрова, Ваня (2017) КОУЧИНГ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Тверской государственный университет


 Напоследък всички говорят за "коучинг" - това е много експлоатирана и модерно звучаща дума, която не се разбира от всички. Високоефективните организации и екипи имат цяла система за коучинг, като ефективно средство за запазване и мултиплициране на знания и идеи вътре в екипа.
  Доклад
 коучинг, обучение, маниджмънт, постижения
 Под печат
  18044
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/