КОУЧИНГ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ


Димитрова, Ваня (2017) КОУЧИНГ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ НЕНУЖНЫЕ РАСХОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ Международная научно-практическая заочная конференция «Актуальные проблемы управления: теория и практика» Тверский го сударственний университет, 2017, ISBN 978-5-7609-1263-3


 Напоследък всички говорят за "коучинг" - това е много експлоатирана и модерно звучаща дума, която не се разбира от всички. Високоефективните организации и екипи имат цяла система за коучинг, като ефективно средство за запазване и мултиплициране на знания и идеи вътре в екипа.
  Доклад
 коучинг, обучение, маниджмънт, постижения
 Издадено
  18044
 Ваня Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/