Картината и образът на духовността


Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността Предучилищно възпитание : месечно научно-методическо списание. - LI, кн. 3 (2003), с. 32-35. ISSN 0204-7004. COBISS.BG-ID - 1161094116


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18036
 Магдалена Легкоступ

1. Легкоступ, Пл. Изкуството и обучението по религия. В. Търново, 2006. ISBN - 954-775-655-9; 978-954-775-655-7. COBISS.BG-ID - 1243144420 Цитиране от с. 21, 27.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/