Картината и образът на духовността


Легкоступ, Магдалена (2003) Картината и образът на духовността сп. „Предучилищно възпитание”, кн. 3, 2003, с. 21


 
  Статия
 
 Издадено
  18036
 Магдалена Легкоступ

1. Легкоступ, Пл. (2006) Изкуството и обучението по религия. В. Търново, 2006, с. 27: Цит. от: Легкоступ, М. Картината и образът на духовността // сп. „Предучилищно възпитание”, кн. 3, 2003, с. 21

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/