Обучението по религия в българското общообразователно училище


Легкоступ, Магдалена (2004) Обучението по религия в българското общообразователно училище Църковен вестник : издание на Българската православна църква за религиозна и църковно-обществена просвета. - CV, 16 (1 - 15 септ. 2004), с. 1, 3. ISSN 0205-1362. COBISS.BG-ID - 1217859812


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18034
 Магдалена Легкоступ

1. Bogomilova, Nonka (2015) "Problems of Teaching Religion in Public Schools in Bulgaria Today: Retrospective and Prospective," Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 35: Iss. 1, Article 2, p. 15. Available at: http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol35/iss1/2 [26.01.2015] Цитиране от с. 3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/