Библейски и катехизически основи на литургичната проповед


Легкоступ, Магдалена (2017) Библейски и катехизически основи на литургичната проповед Трудове на катедра "Историческо и практическо богословие", Православен богословски факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" : доклади от научни четения, 12 май 2016. Т. 1 / [ред. кол. Иван Тютюнджиев ... и др.]. В. Търново, 2017, с. 56–63. ISBN - 978-954-337-338-3. COBISS.BG-ID - 1285561572


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  18030
 Магдалена Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/