Овладяване основите на здравна култура и ориентиране в света


Караиванова, Петя (2002) Овладяване основите на здравна култура и ориентиране в света В сб. “Здравословно и хуманно образование”, ГО.


 В разработката се представят педагогически условия и средства за формиране на основите на здравна култура у децата от предучилищна възраст. Очертават се основни аспекти на дейността на предучилищния педагог по посока възпитаване на умения за здравословен и хуманен начин на живот у 3 – 7-годишните деца.
  Доклад
 здравна култура
 Издадено
  1802
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/