Социално-педагогическа компетентност за работа с деца-мигранти, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр.156 - 160, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612


Легкоступ, Пламен (2011) Социално-педагогическа компетентност за работа с деца-мигранти, (съавтор), „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2011, стр.156 - 160, ISSN 1311-3321; COBISS.BG-ID 1245232612 „Научни трудове”, том 50, серия 6.2, Педагогика и психология, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 2011, ISSN 1311-3321


 Разгледани са проблемите на работа с деца-мигранти с оглед на социално-педагогическа компетентност
  Статия
 Социално-педагогическа компетентност, деца-мигранти


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  18017
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/