Нидерландските заемки в българския език извън морската тематика и трудности при етимологизирането им


Великов, Калоян (2014) Нидерландските заемки в българския език извън морската тематика и трудности при етимологизирането им Дигитален сборник с доклади от националната уеб конференция "Общуване без граници", В. Търново, 2014 г., ISBN: 9786191680733


 
  Доклад
 
 Издадено
  18013
 Калоян Великов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/