Дисекция на манипулативната квантификация (встъпителни думи)


Гецов, Антон (2017) Дисекция на манипулативната квантификация (встъпителни думи) Силвия Коева. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. Рецензенти: проф. дфн Елка Добрева, проф. дфн Лилия Крумова-Цветкова. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 9–15, ISBN 978-619-208-121-8, COBISS.BG-ID – 1283305956.


 
  Отзив
 
 Издадено
  18012
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/