Давидов, Д., К. Крумова-Цончева, Т. Давидова. Основна гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2015.


Давидов, Димитър (2016) Давидов, Д., К. Крумова-Цончева, Т. Давидова. Основна гимнастика. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2015. Издателство „I&В” ltd. В. Търново, 2016. обем.134 с., авторство 5-34 с.,и 127-132 с., . IBSN 978-619-7281-11-8; COBISS.BG-ID 1279862244 http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?id=1832374120746057


 Учебникът „Основна гимнастика” е предназначен за студенти от педагогическите специалности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и е съобразен с материала по гимнастика в учебни програми по физическо възпитание в училище. Може да се използва и от педагогически кадри работещи в областта на физическото възпитание и спорта.
  Учебник / Учебно помагало
 основна гимнастика, студенти


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18006
 Димитър Давидов

1. К.Крумова - Цончева , "Оптимизиране на спортно техническата подготовка при подрастващи гимнастици", Международно списание KLOWLEDGE, с. 578, ISSN 2545-4439 ; ISSN 1857-923X, индексирано от Global Impact $ Качествен фактор 1.322 ,

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/