Давидов, Д. Т. Давидова. Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание”. Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. с. 44. ISBN 978-954-350-221-0


Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. Т. Давидова. Ръководство за самоподготовка на кандидат-студенти за изпита по специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание”. Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. с. 44. ISBN 978-954-350-221-0 Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. с. 44. ISBN 978-954-350-221-0


 
  Учебник / Учебно помагало
 кандидат-студенти, физическо възпитание,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18005
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/