Давидов, Д. К. Крумова-Цончева. Кратък гимнастически терминологичен речник. Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. с. 92. IBSN 978-954-350-220-3


Давидов, Димитър (2015) Давидов, Д. К. Крумова-Цончева. Кратък гимнастически терминологичен речник. Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. с. 92. IBSN 978-954-350-220-3 Издателство „АСТАРТА“, Велико Търново, 2015. с. 92. IBSN 978-954-350-220-3


 Гимнастическият терминологичен речник съдържа думи за значението и правилното произношение на специфичните термини използвани в гимнастиката, учебно-тренировъчния процес и часовете по физическо възпитание.
  Справочнo изданиe (речник, ръководство и др.)
 гимнастика,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  18004
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/