Кънчева, Е., Цветанка Дилова, Проект "Спортни мероприятия на студентите от Великотърновски Университет", доклад за проведени мероприятия и разходване на средства


Кънчева, Елена (2016) Кънчева, Е., Цветанка Дилова, Проект "Спортни мероприятия на студентите от Великотърновски Университет", доклад за проведени мероприятия и разходване на средства одобрен и финансиран от МОН по реда на изменение на ПМС № 129/03.06.2013 г., София


 
  Доклад
 спорт, средства, висше училище
 Издадено
  18001
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/