Ориентиране на детето от предучилищна възраст в света и овладяване на познавателни стратегии


Караиванова, Петя (2002) Ориентиране на детето от предучилищна възраст в света и овладяване на познавателни стратегии В сб. “Детето на ХХІ век”, ВТ.


 В разработката се представят стратегии за ориентиране на детето от предучилищна възраст в света на познанието. Анализират се особеностите на детската самостоятелност в практико-изследователската дейност. Систематизират се изисквания, насочени към създаване на подходяща образователна среда, която стимулира детето към изучаване на предмети и обекти от заобикалящата природна и социална среда.
  Доклад
 стратегии за ориентиране в света
 Издадено
  1800
 Петя Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/