Проект "Спортни мероприятия на студентите от Великотърновски Университет"


Кънчева, Елена (2010) Проект "Спортни мероприятия на студентите от Великотърновски Университет" одобрен и финансиран от МОН, София


 
  Доклад
 
 Издадено
  17999
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/