Кокаланова, Виктория, Елена Кънчева. Нагласата на студентите за практикуване на туризъм в часовете по физическо възпитание и спорт. Научна Конференция “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2017”, Редактор/Стефан Стойков, Изд. Ай анд Би, с. 17-24, 2017, ISBN ????.


Кънчева, Елена (2017) Кокаланова, Виктория, Елена Кънчева. Нагласата на студентите за практикуване на туризъм в часовете по физическо възпитание и спорт. Научна Конференция “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2017”, Редактор/Стефан Стойков, Изд. Ай анд Би, с. 17-24, 2017, ISBN ????. Научна Конференция “Европейски Стандарти В Спортното Образование – Враца 2017”, ВТУ, Враца.


 This report is a study of the attitude of the students in Veliko Tarnovo University – different majors, towards choosing “Tourism“ as a subject in the classes of “Physical Education and Sport”. Tourism provides for exercise, strong emotions and good health – main motives for its practicing. It is part of the learning process with sport and entertainment objectives and when greater imagination and creativity are put to organize these classes, the student stays satisfied and determines “Physical Education and Sport” as enjoyable subject
  Доклад
 tourism, physical education and sport, optional discipline, student


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17997
 Елена Кънчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/